Kutsumusega koolitaja

Dietracon OÜ on spetsialiseerunud tehniliste koolituste korraldamisele. Aitame hea meelega täiendada teie töötajate tehnilist haridust. Kohandame koolitusi vastavalt teie ettevõtte ja töötajate vajadustele ning arvestame individuaalselt osalejate poolt tekkinud küsimusi.

Praktikale orienteeritud harjutuste eesmärk on õpitud materjali rakendamine ning teadmiste ja oskuste süvendamine. Õppematerjali näitlikustamiseks kasutame tahvlit, pabertahvlit või dokumendikaamerat ja rühmaarutelusid. Väikesed rühmad võimaldavad toetada iga osalejat individuaalselt.

Rühmas õppimise muudab lihtsamaks hea huumor, mis kaotab hirmu esmapilgul kuiva teooria ees. Entusiastlike osalejate tagasiside annab kinnitust koolituste kõrgest kvaliteedist. Koolitusi saab tellida inglise ja saksa keeles.